Kontakt

„Człowiek jest od­po­wie­dzial­ny nie tyl­ko za uczu­cia, które ma dla in­nych, ale i za te, które w in­nych budzi”. Stefan Wyszyński.

Codzienna praca z ludźmi zawsze jest wyzwaniem, żeby jemu sprostać, trzeba lubić drugiego człowieka, ze wszystkimi jego ograniczeniami i szaleństwami.

Jeżeli masz dla mnie propozycję współpracy, pytanie lub potrzebujesz wsparcia lub rady. Pisz:)
nlampkowska@gmail.com